Strona główna » XLIII Sesja Rady Miasta Zakopane
Aktualności Miasto Zakopane Polityka

XLIII Sesja Rady Miasta Zakopane

Dziś tj. 30.11.2022 r. w Urzędzie Miasta Zakopane odbyła się planowana 43. zwyczajna sesja Rady Miasta. Jednym z głównych tematów komisji było odwołanie radnego Jacka Kalaty z funkcji przewodniczącego komisji urbanistyki i rozwoju.

Głosowanie w tym temacie odbyło się w punkcie siódmym. Głos zabierali nie tylko radni, ale także mieszkańcy Zakopanego, którzy oburzeni „chowaniem projektów do szuflady” chcą, aby radny opuścił zajmowanie stanowisko. Jest to pierwszy w historii projekt mający odwołać przewodniczącego, wnioskowany przez mieszkańców.

Radny Grzegorz Jóźkiewicz podziękował przewodniczącemu rady miasta.
– Dziękuję, ten ruch pokazuje, że szanuje pan także innych radnych, nie tylko związanych z burmistrzem. Zasadność tego projektu jest taka, że o nas radnych mieszkańcy mówią, ale nie zawsze są wysłuchiwani. Grupa mieszkańców przychodzi na komisje, na sesje i obserwuje naszą pracę. I z tym jest różnie. Ludzie liczą na nas, że ich głos będzie usłyszany w tej wielkoformatowej gminie. Gdyby nie mieszkańcy, nie udałoby się tego wniosku złożyć. Brakowałoby nam „pleców”. Państwa udział ma duży wpływ na głosowanie na komisjach. Nieraz wniosek nie uzyskuje większości, a jak przychodzą ludzie na komisję, to wniosek uzyskuje większość. Takie cuda się dzieją.

Po głosowaniu wniosek o odwołanie przewodniczącego został odrzucony.

Plan sesji 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
5. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach.
6. Wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania przewodniczącego komisji urbanistyki i rozwoju miasta Zakopane
8. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych kryteriów wyboru oraz trybu wyłaniania najemców lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 25, powstającym przy finansowym udziale Gminy Miasta Zakopane w wyniku realizacji przedsięwzięcia przez „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2022-2032.
16. Oświadczenia i komunikaty.
Zamknięcie obrad.

Całość obrad można obejrzeć pod linkiem: