Strona główna » Woda w Białym Dunajcu nadal nie nadaje się do spożycia?
Aktualności Gmina Biały Dunajec

Woda w Białym Dunajcu nadal nie nadaje się do spożycia?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem poinformował mieszkańców miejscowości Biały Dunajec, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego „Syposia, Ubocz i Kopieć” (ul. Jana Pawła II pow. nr 218), że w dniu 12 stycznia 2023 roku stwierdzono bakterie. Do dziś nie odwołał decyzji braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego.

Stwierdzone przekroczenia:

– liczba bakterii grupy coli – 46 jtk/100ml

– liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) – 13 jtk/100 ml

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), źródło spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).

źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem

tagi