Strona główna » Policyjne patrole na stokach narciarskich
Aktualności Miasto Zakopane Sport

Policyjne patrole na stokach narciarskich

Policjanci dbają o bezpieczeństwo na tatrzańskich stokach. Zdrowie osób aktywnie odpoczywających na nartach, ale także i zachowania zbyt agresywne i osoby w stanie nietrzeźwości szusujące po białym puchu to zadania, które wypełniają Zakopiańscy policjanci.

Od początku ferii zimowych na stokach narciarskich pojawiły się policyjne patrole narciarskie. Zadaniem patrolu narciarskiego jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia osób z niego korzystających. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę i wyciągają konsekwencje wobec osób szusujących w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających– informuje Zakopiańska policja.

Niektórzy narciarze stwarzają realne zagrożenie dla innych użytkowników stoku, policjanci sprawdzają również czy narciarze i snowboardziści przestrzegają regulaminu stoku, a dzieci i młodzież do 16-go roku życia korzystają z obowiązkowych kasków ochronnych.

Stoki pilnują także policjanci prewencyjni, którzy zapobiegają bójkom, uszkodzeniu mienia czy kradzieżom sprzętu narciarskiego.

Policja realizuje projekt pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, którego głównym celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz uświadamianie w kwestii odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na zorganizowanych terenach narciarskich, które przypominamy poniżej.

Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS):

1. Wzgląd na inne osoby – Każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób.
2. Panowanie nad szybkością – Narciarz lub snowboardzista powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności, trudności i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
3. Wybór kierunku jazdy – Jadący powyżej narciarz lub snowboardzista, dysponując lepszą widocznością i możliwościami, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z osobą znajdującą się poniżej.
4. Wyprzedzanie – Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz zawsze w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potracenia wyprzedzanego.
5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy – Narciarz lub snowboardzista, który wchodzi/wjeżdża na trasę powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
6. Zatrzymanie się – Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz lub snowboardzista może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboardzista powinien usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to możliwe.
7. Podchodzenie i schodzenie – Narciarz lub snowboardzista powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy i snowboardzistów, którzy pieszo schodzą w dół.
8. Przestrzeganie znaków narciarskich – Każdy narciarz lub snowboardzista winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
9. Zachowanie w razie wypadku – W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.
10. Stwierdzenie tożsamości – Każda osoba uczestnicząca w wypadku lub będąca jego świadkiem powinna podać swoje dane osobowe.

źródło: Policja Zakopane

tagi