Strona główna » Kozicie w Tatrach policzone!
Aktualności Miasto Zakopane

Kozicie w Tatrach policzone!

fot. TPN

Coroczne liczenie odbyło się 20 czerwca jako akcja jednodniowa. Po polskiej stronie zanotowano 261 kozic, po słowackiej – 555, co daje nam łącznie 816 osobników na terenie Tatr.

Wśród 555 kozic po stronie słowackiej wyliczono 45 tegorocznych młodych koźląt, po polskiej stronie – 18. Dla całych Tatr łączny wynik liczenia ustalono na 816 kozic, w tym 63 młode urodzonych tej wiosny (7,7% całej populacji).

Należy pamiętać, że podział na kozice polskie i słowackie jest całkowicie sztuczny. Duża część z tych kozic przebywa w rejonie granicy państwowej swobodnie przemieszczając się przez nią. Dlatego liczenie kozic jest robione wspólnie ze stroną słowacką – i najistotniejszy jest łączny wynik dla całych Tatr. Wyników liczenia nie należy brać dosłownie, choć podawane są z dokładnością do jednej sztuki. Błąd oszacowania nie jest znany i może znacznie przekraczać 10%.

źródło: TPN
/j

tagi