Strona główna » Zakopane sadzi drzewa
Aktualności Miasto Zakopane

Zakopane sadzi drzewa

Sadzimy 177 drzew

Jak informuje na swojej stronie Miasto Zakopane, Wydział Ochrony Środowiska ramach bieżącego utrzymywania zadrzewienia gminnego prowadzi prace ogrodnicze polegające na sadzeniu 177 szt. drzew, stanowiących kompensację przyrodniczą za drzewa usunięte w bieżącym roku w związku z zagrożeniem, jakie stanowiły dla bezpieczeństwa osób i mienia.

Nasadzenia zastępcze zaplanowano w większości z rodzimych gatunków drzew i w odmianach zalecanych do miast. Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych m.in. ul. Kościuszki, ul. Krupówki i na ul. Zamoyskiego zostaną wykonane nasadzenia drzew o dużych parametrach i z gatunków drzew dobrze radzących sobie z zasoleniem i zanieczyszczeniem powietrza oraz wytwarzających niewielkie korony tj. m. in. lipa drobnolistna ‘Rancho’, wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’, buk pospolity ‘Fastigiata’, jabłoń ozdobna ‘Ola’. 

W obrębie pomnika przyrody ‘Aleja drzew-Kuźnice’, zlokalizowanej przy ul. Przewodników Tatrzańskich, zostaną nasadzone drzewa z gatunku klon jawor o parametrach drzew alejowych. Natomiast na pozostałych terenach zielonych m.in. w Parku Miejskim, na Równi Krupowej oraz na osiedlu Słoneczna zostaną wykonane nasadzenia drzew z gatunków rodzimych tj. buk pospolity, jarząb pospolity, jarząb mączny i brzoza brodawkowata.

Prace związane z sadzeniem drzew potrwają do 30 listopada br.

Na nasadzenie 146 szt. drzew gmina pozyskała dotację realizując projekt pt. ”Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2021 r.”

źródło: www.zakopane.pl