Strona główna » Nowe rondo w centrum Zakopanego
Aktualności Miasto Zakopane

Nowe rondo w centrum Zakopanego

Fot. Marcin Szkodziński

Rondo powstało na skrzyżowaniu Ul. Kościuszki i Ul. Sienkiewicza. Urząd Miasta Zakopane informuje, iż od dnia 26 listopada (sobota) 2022 roku w celu usprawnienia ruchu kołowego na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza oraz Kościuszki zmieniona została aktualnie obowiązująca organizacja ruchu poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego. Organizacja ruchu po konsultacjach z Policją została uzgodniona i zaakceptowana przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Tatrzańskiego.

Jak tłumaczy Miasto, zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli w znaczący sposób ułatwić kierowcom poruszanie się w ciągu przedmiotowych ulic podczas prowadzenia prac modernizacyjnych ulic Jagiellońska i Chałubińskiego planowanych do realizacji w 2023r. Wprowadzenie ruchu okrężnego ograniczy również blokowanie skrzyżowania, szczególnie wlotów od strony ulicy Sienkiewicza co niewątpliwie wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania kierowców na włączenie się do ruchu.

Prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.

źródło: www.zakopane.pl