Strona główna » Burmistrz Zakopanego spotkał się z Andrzejem Adamczykiem
Aktualności Miasto Zakopane

Burmistrz Zakopanego spotkał się z Andrzejem Adamczykiem

Burmistrz Miasta Zakopanego, Leszek Dorula, wraz ze swoim zastępcą, Tomaszem Filarem, odbyli spotkanie z Ministrem Infrastruktury, Andrzejem Adamczykiem, w celu omówienia ważnych inwestycji dla regionu, zwłaszcza dla Zakopanego.

Podczas spotkania rozmawiano o Centrum Komunikacyjnym na Chramcówkach oraz modernizacji zabytkowych budynków Dworca, a także Budowi Centrum Przesiadkowego w Kuźnicach oraz modernizacji dróg gminnych zrealizowanych dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Fundusze pozwoliły na przeprowadzenie oczekiwanych od wielu lat remontów m.in. ulic Ks. Stolarczyka, Za Strugiem, Przewodnika J. Krzeptowskiego, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu samochodowego i pieszego. Wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Ministra.

Minister zapoznał się z planami inwestycyjnymi miasta na rok 2023, które obejmują m.in. przebudowę bardzo ważnych dróg dla Zakopanego, takich jak Droga do Olczy, Jagiellońska oraz Chałubińskiego, wraz z modernizacją oświetlenia, wymianą wiat przystankowych, budową systemu informacji parkingowej i systemu informacji komunikacji zbiorowej. Te inwestycje będą realizowane dzięki pozyskanemu w zeszłym roku rekordowemu dofinansowaniu dla Zakopanego w kwocie 24 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

źródło: UM Zakopane
/JL

tagi