Strona główna » Woda w Białym Dunajcu niezdatna do picia
Aktualności Gmina Biały Dunajec

Woda w Białym Dunajcu niezdatna do picia

W woddzie na ul. Skupniowej, Miłośników Podhala i Piłsudskiego w Białym Dunajcu wykryto bakterie coli- nie nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Biały Dunajec, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu  publicznego „Dunajec Górny” w Białym Dunajcu (ul. Skupniowa od 1 do 17, ul. Miłośników Podhala, ul. Piłsudskiego), że w dniu 15 marca 2023 roku, w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami:
– liczba bakterii grupy coli – 32 jtk/100 ml
– liczba Escherichia coli – 3 jtk/100ml
w wodzie pitnej wydał decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego „Dunajec Górny” w Białym Dunajcu.
Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych).
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem

opr./JL

tagi