Strona główna » Konkurs plastyczny „Kwiaty Dla Mamy”
Aktualności Gmina Kościelisko

Konkurs plastyczny „Kwiaty Dla Mamy”

Gmina Kościelisko zaprasza dzieci i młodzież z Gminy Kościelisko do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „KWIATY DLA MAMY”. Prace można nadsyłać do 15 maja.

Regulamin konkursu plastycznego
„KWIATY DLA MAMY” 2023💛
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko
Każdą pracę należy opisać na odwrocie wg. schematu:
imię, nazwisko, klasa (wiek), szkoła, telefon kontaktowy

CELE KONKURSU:
• doskonalenie umiejętności, warsztatu plastycznego i poczucia estetyki
• prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia (zgodnie z wytycznymi w punkcie ZGŁOSZENIE tego regulaminu) w terminie określonym przez organizatora.
• W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież (przedszkole, szkoła podstawowa) z terenu Gminy Kościelisko.
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu JEDNĄ, WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ pracę.
• Technika wykonania prac: na papierze – malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, plastelina lub inne materiały.
• Format prac: A4

ZGŁOSZENIE:
• Opisane prace będą przyjmowane w sekretariatach szkół oraz w biurze GOKR Kościelisko (ul. Nędzy-Kubińca 136).
• Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację prac oraz wizerunku autora.

TERMINY I OCENA PRAC:
• Prosimy o zebranie prac przez szkoły i dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej.
• Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do poniedziałku – 15 maja 2023 r.
• Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę – 28 maja 2023 r. w trakcie trwania „Majówki w Dzianiszu”
• Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:
 Przedszkole
 kl. 0 – II SP
 kl. III – V SP
 kl. VI – VIII SP
• Prace będą eksponowane podczas „ Majówki w Dzianiszu”.
• Prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronie Facebooka Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko.
• Nagrody zostaną wręczone podczas trwania „Majówki w Dzianiszu”.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację prac i wizerunku autora.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
mail: gokr@gminakoscielisko.pl telefon:18 20 70 051 

źródło: Gmina Kościelisko
/j

tagi