Strona główna » Powiatowe ćwiczenia służb ratowniczych pod Tatrami
Aktualności Miasto Zakopane

Powiatowe ćwiczenia służb ratowniczych pod Tatrami

Służby odbyły powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe z udziałem sił i środków powiatu tatrzańskiego, centralnego i wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Ćwiczenia, które w formie praktycznej odbyły się w okolicach Term Bukovina oraz w miejscowości Jurgów, miały charakter zgrywający, co oznaczało, że funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności wspólnego realizowania zadań pod okiem instruktorów.

W ćwiczeniach aplikacyjnych wzięli udział przedstawiciele różnych służb, w tym Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, KP PSP Zakopane, Policja Zakopane, Ochotnicze Straże Pożarne, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – TOPR, Zespoły Ratownictwa Medycznego w Zakopanem, Podhalańska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza, Starostwo Powiatowe w Zakopanem oraz Termy Bukovina.

Podczas ćwiczeń doskonalono umiejętności ratownicze, w tym poszukiwanie osób w trudnym terenie oraz walkę z zagrożeniami pożarowymi i chemicznymi. Ćwiczenia te są ważnym elementem szkolenia dla służb ratowniczych, umożliwiającym funkcjonariuszom doskonalenie swoich umiejętności i zgranie działań w sytuacjach kryzysowych.

Organizacja takich ćwiczeń jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom danego regionu oraz skutecznego działania służb ratunkowych w przypadku wystąpienia zagrożeń. Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe są regularnie przeprowadzane w różnych regionach Polski i stanowią ważny element systemu bezpieczeństwa kraju.

źródło info, fot: Policja Zakopane
/j

tagi