Strona główna » Stacja Poronin zyska przejście podziemne z windami dla podróżnych
Aktualności Gmina Poronin

Stacja Poronin zyska przejście podziemne z windami dla podróżnych

Jeszcze w tym roku podróżni skorzystają z dodatkowych ułatwień na stacji Poronin. Oprócz przebudowanego kolejnego peronu, będzie również bezkolizyjne przejście pod torami. Na zadanie przeznaczono blisko 7 mln zł netto. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na kolejowej zakopiance zwiększa dostępność do pociągów i ułatwia komunikację.

Na stacji Poronin zwiększy się dostęp do pociągów, dzięki budowie przejścia podziemnego o długości blisko 27 metrów. Nowy obiekt z windami zapewni wygodne i bezpieczne dojście do peronów wszystkim podróżnym. Korzystnie zmieni się standard kolejowej stacji. Przejście ułatwi również komunikację w rejonie ważnego węzła drogowego. W Poroninie pasażerowie korzystają już z nowego peronu dwukrawędziowego, przystosowanego do lepszej obsługi. Są wiaty, ławki i tablice informacyjne oraz oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych. Podobne wyposażenie znajdzie się niebawem na kolejnym peronie, który zostanie przebudowany przy budynku stacji.

– Systematycznie poprawiamy standard na polskich stacjach i przystankach kolejowych. Wierzymy, że kolej musi się zmieniać i cieszymy się, że pasażerowie doceniają dobre zmiany, jakie zachodzą na polskiej kolei. Mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie przekonywać się do tego bezpiecznego, komfortowego i przewidywalnego środka transportu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Pasażerowie zyskują coraz lepsze warunki podróżowania m.in. na kolejowej zakopiance. Polska kolej korzystnie zmienia się dla podróżnych. Staje się dostępniejsza, komfortowa i bezpieczniejsza, dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., realizowanych z Krajowego Programu Kolejowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Budowa przejścia podziemnego jest w zakresie projektu: „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, współfinansowanego w ramach POIiŚ. Wartość zadania to blisko 7 mln zł netto. Do października 2023 r., zgodnie z podpisaną w lutym umową, wykona je Konsorcjum Firm w składzie: Probudowa Sp. z o.o. z Wrocławia – lider konsorcjum i PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz – partner.

Komfort i bezpieczeństwo

Przedsięwzięcia PLK S.A., realizowane na trasie Kraków – Zakopane, zapewniają komfort, bezpieczeństwo i szybsze podróże. Prace na stacji Poronin, to kolejny ważny element działań zarządcy infrastruktury dla lepszej komunikacji kolejowej. Po zakończeniu prac na trasie Kraków – Zakopane będzie 27 zmodernizowanych i 7 dodatkowych przystanków, dostosowanych do wygodnej obsługi wszystkich podróżnych, m.in. osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Inwestycje na kolejowej zakopiance, w tym modernizacja i budowa przystanków realizowane są w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”. Projekt za ponad 1,1 mld zł netto jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: PKP

tagi