Strona główna » Podhalańska Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na nowe projekty!
Aktualności

Podhalańska Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na nowe projekty!

Podhalańska Lokalna Grupa Działania informuje, że 19 września rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na działania niekomercyjne (społeczne), w zakresie tworzenia i rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 90 057,00 euro (kwota indykatywna limitu dostępnych środków w naborze wyliczona po kursie 4 PLN/EUR wynosi 360 228,00 zł).

Warunki udzielenia wsparcia :

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, mailowo: info@podhalanska.pl oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 9:00 do 15:00.

Szczegóły na stronie Podhalańskiej LGD https://podhalanska.pl/nabor-3-2023-tworzenie-i-rozwoj…/

źródło: Gmina Kościelisko
/j

tagi