Strona główna » Walka z zanieczyszczeniami- akcja sprzątania przy ul. Kotelnica
Aktualności Miasto Zakopane

Walka z zanieczyszczeniami- akcja sprzątania przy ul. Kotelnica

W dniu 24 października 2023 roku, Zakopane po raz kolejny pokazało, że miasto troszczy się o swoje środowisko naturalne i piękno okolicznej przyrody. Brygada porządkowa Urzędu Miasta Zakopane przeprowadziła wielką akcję sprzątania, która objęła tereny przy ul. Kotelnica. Celem tej inicjatywy było usunięcie zanieczyszczeń i odpadów z terenu miejskiego otoczenia, przywrócenie go do stanu bliskiego naturze, a także edukowanie społeczności lokalnej w zakresie odpowiedzialności za środowisko.

Praca brygady porządkowej była owocem starannego planowania i współpracy z lokalnymi instytucjami oraz mieszkańcami. Przed akcją rozstawiono specjalne kontenery i worki na odpady, które miały pomóc w segregacji zebranych śmieci. Przygotowano również odpowiednie środki ochrony osobistej dla uczestników akcji, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo w trakcie zbierania odpadów.

W trakcie jednodniowej akcji sprzątania przy ul. Kotelnica, brygada porządkowa oraz ochotnicy zebrali łącznie aż 40 worków odpadów o pojemności 120 litrów. Odpady te to głównie plastik, szkło, papier i inne materiały typowe dla miejskiego otoczenia. Jednak to nie koniec sukcesów tej inicjatywy. Oprócz standardowych śmieci, z terenu zebrano także odpady wielkogabarytowe, takie jak zużyte opony, starą elektronikę, a nawet zużyty sprzęt sportowy.

Ta inicjatywa miała nie tylko praktyczny cel, ale także wymiar społeczny i edukacyjny. W trakcie sprzątania, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o wpływie zanieczyszczeń na środowisko naturalne oraz o korzyściach płynących z dbałości o naszą planetę. Akcje sprzątania takie jak ta nie tylko czyszczą miasto, ale także inspirują ludzi do bardziej odpowiedzialnego traktowania środowiska naturalnego.

źródło: UM Zakopane
/j

tagi