Strona główna » Konsultacje społeczne w sprawie programu rewitalizacji miasta Zakopane
Aktualności Miasto Zakopane

Konsultacje społeczne w sprawie programu rewitalizacji miasta Zakopane

22 grudnia 2023 roku, rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zakopane na lata 2016-2030. To ważne wydarzenie, które daje szansę mieszkańcom aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości swojego miasta.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mają możliwość składania swoich uwag i spostrzeżeń od 22 grudnia 2023 roku do 20 stycznia 2024 roku. Istnieje kilka sposobów zgłaszania uwag:

  1. Forma pisemna – poprzez wypełnienie formularza, który dostępny jest do pobrania na oficjalnej stronie internetowej Miasta Zakopane. Następnie wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta Zakopane w Wydziale Strategii i Rozwoju, mieszczącej się przy ulicy Kościuszki 13, pokój nr 21. W przypadku przesłania uwag pocztą, decyduje data stempla pocztowego wpływającego do Urzędu.
  2. Forma elektroniczna – za pośrednictwem formularza online, który dostępny jest pod linkiem: Formularz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zakopane – Formularze Google.
  3. Ustnie do protokołu – w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Strategii i Rozwoju, ul. Kościuszki 13, pokój nr 21, istnieje możliwość składania uwag ustnie do protokołu. Przyjmowane są w każdą środę w godzinach pracy Urzędu.
  4. Spotkanie konsultacyjne – istnieje planowane spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 10 stycznia 2024 roku, o godzinie 17:00 w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane, przy ul. Kościuszki 13. To doskonała okazja do bezpośredniego wyrażenia opinii i zadawania pytań.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Zakopane na lata 2016-2030 to dokument kluczowy dla rozwoju miasta, obejmujący szeroki zakres działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz stanu infrastruktury miejskiej.

Dla wszystkich zainteresowanych, szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz dostęp do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Miasta Zakopane oraz w siedzibie Urzędu Miasta.

źródło: UM Zakopane
/j

tagi