Strona główna » Zakopane podnosi standardy ochrony małoletnich – Szkolenie zgodnie z „ustawą KAMILKA”
Aktualności Miasto Zakopane

Zakopane podnosi standardy ochrony małoletnich – Szkolenie zgodnie z „ustawą KAMILKA”

W ostatnich dniach burmistrz Miasta Zakopane podjął ważną inicjatywę, zorganizowawszy szkolenie skierowane do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych, przedszkoli oraz instytucji miejskich. Celem tego wydarzenia było zapoznanie uczestników z nowymi standardami ochrony małoletnich, wprowadzonymi w życie w ramach tzw. „ustawy KAMILKA”.

Podczas szkolenia, które miało miejsce w Urzędzie Miasta Zakopane, prowadzący – pani Weronika Potaczek, prezes Fundacji PoWer, oraz Krzysztof Wilk, doświadczony radca prawny – dzielili się wiedzą na temat przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Warto podkreślić, że skupiono się na działaniach profilaktycznych, mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia przypadków krzywdzenia dzieci.

Prezentacja koncentrowała się na praktycznych aspektach działań profilaktycznych, zwracając uwagę na istotę edukacji oraz współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem. Dzięki jej ekspertyzie uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę dotyczącą budowania bezpiecznych przestrzeni dla najmłodszych.

Krzysztof Wilk, jako doświadczony radca prawny, skupił się na aspektach prawnych związanych z nowymi standardami ochrony małoletnich. Jego prezentacja obejmowała omówienie kluczowych punktów ustawy, a także praktyczne wskazówki dotyczące reagowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka. W ten sposób uczestnicy uzyskali kompleksową perspektywę, obejmującą zarówno aspekty społeczne, jak i prawne tematu.

Szkolenie nie tylko dostarczyło uczestnikom niezbędnej wiedzy, ale również stworzyło platformę do wymiany doświadczeń i budowania świadomości społecznej w zakresie ochrony małoletnich. Wspólna praca dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów pozwoli na skuteczną implementację nowych standardów w codziennej rzeczywistości edukacyjnej i społecznej Zakopanego.

Inicjatywa burmistrza Miasta Zakopane jest przykładem troski o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców i świadczy o zaangażowaniu lokalnej społeczności w budowę środowiska przyjaznego dla dzieci. Wprowadzenie „ustawy KAMILKA” staje się szansą na poprawę standardów ochrony małoletnich na szczeblu lokalnym, co może stanowić wzór do naśladowania dla innych samorządów w Polsce.

źródło: UM Zakopane
/j

tagi