Strona główna » Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Aktualności Gmina Kościelisko

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem przypomina właścicielom i zarządcom obiektów o ciążących na nich obowiązkach, w szczególności o:

  1. usuwaniu z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w ciągach pieszych i jezdnych przylegających bezpośrednio do budynku;
  2.  usuwaniu zalegającej na dachach budynków pokrywy śnieżnej jeżeli jej grubość przekracza dopuszczalną wielkość określoną w normach (przy uwzględnieniu stanu fizycznego śniegu).

Należy przy tym pamiętać, ze niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów bhp.
Wyżej wymienione prace należy przeprowadzać na bieżąco.

źródło: Gmina Kościelisko