Strona główna » Powstanie nowy budynek mieszkalny Zakopiańskiego TBS
Aktualności Miasto Zakopane

Powstanie nowy budynek mieszkalny Zakopiańskiego TBS

Miasto Zakopane podpisało umowę z firmą REMAR na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 25, którą realizuje „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o.

Miasto Zakopane otrzymało finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia budowlanego położonego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 25.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku mieszkalnego wraz z przyłączem wodnym, kanalizacyjnym, teletechnicznym, gazowym, dojściem i dojazdem o nawierzchni z kostki brukowej, miejscami postojowymi, miejscem gromadzenia odpadów stałych.

Celem projektu jest stworzenie mieszkań dla osób o niskich i przeciętnych dochodach, a także pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej.

Wsparcie finansowe stanowią środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny z 54 lokalami mieszkalnymi na wynajem. Kwota wsparcia z Funduszu Dopłat dla przedsięwzięcia wynosi 6 786 124,57 zł a całkowita wartość robót budowlanych 23 483 931,45 zł.

Miasto przypomina, że do 13 stycznia 2023 trwa nabór przyszłych najemców 54 lokali mieszkalnych na zasadach partycypacji w budynku mieszkalnym przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem.

Szczegółowe kryteria wyboru oraz tryb wyłaniania najemców wraz z dokumentacją dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane  https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/aktual… oraz na stronie ztbs-zakopane.pl.

Dokumenty należy składać od 2 do 13 stycznia 2023 r. do godz. 15:00 na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Zakopane.

INFORMACJE:

  1. Lokale mieszkalne objęte przedsięwzięciem utworzone z udziałem Gminy nie mogą być pod rygorem nieważności wyodrębniane na własność przed upływem 15 lat, licząc od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.
  2. Szacowana wartość inwestycji na dzień ogłoszenia naboru wynosi 25 480 840,29 zł, w tym planowany koszt części mieszkalnej wynosi 22 346 696,93 zł.
  3. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosić będzie 2,90 % szacowanej wartości inwestycji i obliczona jest zgodnie z art. 7c ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tj. Dz.U z 2022 poz. 377). W związku z powyższym, na dzień ogłoszenia naboru, miesięczny czynsz za lokal szacowany jest na 19,50 zł/m 2. W razie wzrostu wartości inwestycji, stawka czynszu może ulec zmianie.
  4. Na dzień ogłoszenia naboru kwota partycypacji szacowana jest na 1950 zł/m2 x metraż lokalu. W razie wzrostu wartości inwestycji, kwota partycypacji może ulec zmianie.
  5. Przed wprowadzeniem się do lokalu najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 12- krotności miesięcznego czynszu za dany lokal.
  6. Każdy lokal mieszkalny może mieć do dyspozycji jedno płatne miejsce parkingowe.
  7. Planowany termin zakończenia robót odbiór inwestycji planowany jest na styczeń 2025 r.
  8. Wzór umowy partycypacji dostępny jest w siedzibie „Zakopiańskie TBS”.

źródło: Miasto Zakopane