Strona główna » Tatrzański Park Narodowy zatrudni zastępcę głównego księgowego
Aktualności Miasto Zakopane

Tatrzański Park Narodowy zatrudni zastępcę głównego księgowego

Praca szuka człowieka. Tatrzański Park Narodowy zatrudni zastępcę głównego księgowego. Więcej informacji na stronie TPN: https://tpn.pl/nowosci oraz na BIP TPN: https://bit.ly/ZcaGKsi. Zgłoszenia można nadsyłać do dziś, 21 lipca.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1) obsługa dokumentów księgowych (praca na systemie ERP enova 365)
2) prowadzenie ewidencji VAT, JPK, rozliczanie jej z US,
3) obsługa bankowości elektronicznej,
4) prowadzenie rachunku kosztów i przychodów TPN,
5) prowadzenie ewidencji majątku trwałego,
6) zamknięcie księgowe miesiąca obejmujące nadzór nad całokształtem księgowań; odbiór zadań uzgodnionych zakresów zespołu księgowego.
7) przygotowywanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami
stawianymi przed TPN,
8) wsparcie głównego księgowego przy pracach związanych z budżetowaniem, oraz w sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych,
9) obsługa kontroli w zakresie powierzonych obowiązków,
10) podejmowanie działań mających na celu optymalizację procesów księgowych,
11) zastępstwo głównego księgowego podczas jej nieobecności

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 21 lipca 2023r. :
1) – drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „„NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń)
2) – osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM”

źródło: TPN
/j

tagi