Strona główna » Otwarcie nowego Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem
Aktualności Miasto Zakopane

Otwarcie nowego Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem

W dniu 23 września 2023 roku Zakopane uczciło swoją nową wizytówkę – Centrum Komunikacyjne. Uroczystość otwarcia zgromadziła nie tylko lokalnych mieszkańców, ale także szereg znamienitych gości, w tym ministrów, senatora i posłanki. To wydarzenie stanowi ważny krok w rozwoju miasta, a także owoc wieloletniej pracy i współpracy między władzami lokalnymi a Polskimi Kolejami Państwowymi.

Wsparcie Marszałka Województwa Małopolskiego
Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, od samego początku wspierał inicjatywę budowy Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem. Jego zaangażowanie zostało docenione podczas uroczystego otwarcia, gdzie burmistrz Zakopanego, Leszek Dorula, wyraził wdzięczność za wsparcie oraz satysfakcję z faktu, że miasto wreszcie może dumnie prezentować swoją wizytówkę, czyli dworzec kolejowy.

Historia i Przeszłość Dworca Kolejowego
Podczas ceremonii otwarcia, aktor Krzysztof Najbor, w roli Władysława hr. Zamoyskiego, przybliżył historię dworca i jego fazy rozbudowy. To właśnie dzięki działaniom tego wyjątkowego człowieka, wespół z Wójtem Andrzejem Chramcem, Zakopane stało się dostępne także dla podróżnych pociągiem. Przy tej okazji wspominano również matkę Władysława – Jadwigę z Działyńskich Zamoyską, twórczynię domowej szkoły kobiet i wielką patriotkę, której pamięć jest szczególnie ważna w roku 2023.

Porozumienie i Rozwiązanie Sporu
Budowa Centrum Komunikacyjnego była możliwa dzięki zawarciu ugody i podpisaniu porozumienia między Miastem Zakopane a Polskimi Kolejami Państwowymi. W ramach tego porozumienia, Miasto Zakopane przejęło dworzec kolejowy oraz przyległy plac, a PKP otrzymały część terenu wykorzystywanego wcześniej w celach kolejowych. To porozumienie zakończyło wieloletni spór i otworzyło drogę do nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej.

Rewitalizacja Budynek Dworca Kolejowego
W ramach projektu rewitalizacji budynków dworca kolejowego, stworzono nowoczesne wnętrza, które służą obsłudze ruchu pasażerskiego. Ponadto, budynek ten pełni także funkcje turystyczne i kulturalne, zawierając w sobie restaurację oraz multimedialną mediatekę. Budynek dawniej znany jako Przychodnia PKP obecnie nosi nazwę „Stacja Kultura” i stanowi źródło informacji turystycznych oraz miejsce wystaw i koncertów.

Nowoczesne Centrum Komunikacyjne
Nowe Centrum Komunikacyjne w Zakopanem to nie tylko dworzec kolejowy, ale także dworzec komunikacji autobusowej, zarządzany przy użyciu inteligentnego systemu transportowego. Została poszerzona liczba stanowisk odjazdu i przyjazdu dla komunikacji lokalnej i dalekobieżnej, a także wykonano liczne usprawnienia na placu. Istotnym elementem projektu było także przebudowanie ronda im. Armii Krajowej oraz ulicy Szymony, co poprawiło dostępność pieszym i rowerzystom.

Inteligentny System Transportowy
Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego ma na celu poprawę organizacji ruchu i obsługi pasażerów różnych rodzajów transportu zbiorowego. System ten ułatwi korzystanie z węzła przesiadkowego wszystkim jego użytkownikom, zarówno przewoźnikom, jak i podróżnym.

Wsparcie Finansowe
Realizacja całego przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskaniu środków w wysokości 25,66 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wyniosła 79,62 mln złotych. Projekty obejmujące rewitalizację budynków dworca, budowę centrum komunikacyjnego oraz modernizację infrastruktury komunikacyjnej otrzymały wsparcie finansowe z tego programu.

Nowe Centrum Komunikacyjne w Zakopanem to nie tylko nowoczesny dworzec kolejowy i autobusowy, ale także symbol harmonijnego połączenia historii miasta z nowoczesnością. Dzięki temu projektowi, Zakopane zyskuje nowe centrum transportowe, które usprawni podróże mieszkańcom i turystom oraz przyczyni się do dalszego rozwoju regionu.

źródło: mat. prasowy
/j

tagi