Strona główna » Bezpłatne podróże komunikacją miejską w Zakopanem – Nowa inicjatywa Miasta!
Aktualności Miasto Zakopane

Bezpłatne podróże komunikacją miejską w Zakopanem – Nowa inicjatywa Miasta!

7 grudnia, Rada Miasta Zakopane podjęła istotną decyzję, mającą istotny wpływ na mieszkańców oraz użytkowników komunikacji miejskiej. Nowa uchwała dotyczy uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zmian w systemie taryfowym i cenach na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta.

Zgodnie z tym świeżym postanowieniem, korzystanie z komunikacji miejskiej w Zakopanem będzie całkowicie bezpłatne dla wyznaczonych grup społecznych. Osoby spełniające poniższe kryteria będą mogły skorzystać z 100% ulgi gminnej:

  • Uczeń zakopiańskiej szkoły podstawowej, zawodowej, średniej lub policealnej, przed ukończeniem 21 roku życia (w okresie od 30 września do 1 czerwca)
  • Posiadacz Zakopiańskiej Karty Mieszkańca
  • Osoba powyżej 70 roku życia
  • Kierowca korzystający z parkingu „Parkuj i Jedź”

Nowa polityka cenowa i ulgowych przejazdów przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców i środowiska naturalnego w regionie.

Pierwszym pozytywnym efektem tej decyzji będzie zachęcenie dzieci i młodzieży z okolicznych gmin do uczęszczania do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Zakopane. Bezproblemowy i bezkosztowy dostęp do komunikacji miejskiej ułatwi dojazd do placówek edukacyjnych, co może zwiększyć frekwencję szkolną oraz mobilność uczniów.

Drugim, niezwykle istotnym aspektem, jest ograniczenie ruchu samochodowego. Dzięki bezpłatnej komunikacji publicznej mieszkańcy oraz turyści będą bardziej skłonni korzystać z autobusów czy tramwajów, co może w dłuższej perspektywie czasowej przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego. Mniejsza liczba pojazdów w ruchu ulicznym pozytywnie wpłynie na jakość powietrza, co stanowi kluczowy aspekt dla zdrowia i środowiska.

Jednakże, zgodnie z procedurami, uchwała musi zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Oznacza to, że mieszkańcy i korzystnicy komunikacji miejskiej w Zakopanem będą mogli skorzystać z tych ulg po upływie wyznaczonego okresu.

Decyzja Rady Miasta Zakopane otwiera nowe możliwości dla mieszkańców, umożliwiając swobodniejsze korzystanie z transportu publicznego oraz sprzyjając ochronie środowiska naturalnego. To kolejny krok w stronę poprawy jakości życia mieszkańców i troski o stan środowiska w mieście Zakopane.

źródło: UM Zakopane
/j

tagi