Strona główna » Debata społeczna w Zakopanem skupiona na bezpieczeństwie
Aktualności Miasto Zakopane

Debata społeczna w Zakopanem skupiona na bezpieczeństwie

W miniony wtorek w sali narad Urzędu Miasta Zakopane miała miejsce debata społeczna, otwierająca serię dyskusji mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście. Wzięli w niej udział zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego tatrzańskiej policji, przedstawiciel Wydziału Drogownictwa i Transportu UM Zakopane oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Podczas debaty poruszono tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, szczególnie koncentrując się na bezpieczeństwie pieszych w rejonie kluczowych przejść dla pieszych. Omówiono także działania mające na celu egzekwowanie przestrzegania prawa w tym obszarze, co zaowocowało szeregiem wniosków i postulatów zgłoszonych przez uczestników.

Policja tatrzańska regularnie organizuje spotkania z lokalną społecznością, w ramach których bada oczekiwania obywateli dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ostatnią środę, policjanci spotkali się z mieszkańcami Zakopanego, skupiając się na zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Aleje 3-Maja oraz innych obszarów miasta.

W trakcie dyskusji przedstawiono narzędzia informatyczne, takie jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacja mobilna „Moja Komenda”, udostępnione obywatelom w celu poprawy bezpieczeństwa. Uczestnicy debaty zapoznali się także z działalnością policji w regionie, a także z zadaniami, jakie realizują policjanci w naszym powiecie.

Ogromną uwagę podczas debaty poświęcono kwestiom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mieszkańcy aktywnie wskazywali obszary, gdzie istnieją zagrożenia drogowe oraz proponowali zmiany oznaczeń czy poprawy infrastruktury.

Zgłoszone wnioski dotyczyły m.in. zwiększenia liczby policyjnych kontroli prędkości na terenie miasta Zakopane, wydłużenia czasu wyświetlania się zielonego światła dla pieszych oraz doświetlenia przejść dla pieszych.

Mieszkańcy wymieniali się spostrzeżeniami na temat zachowania niektórych kierowców wobec pieszych oraz proponowali rozwiązania, które mogą poprawić bezpieczeństwo na ulicach.

Moderatorem debaty był oficer prasowy tatrzańskiej policji, a w dyskusji wzięło udział prawie 50 osób. Podczas zakończenia spotkania, policjanci wręczyli elementy odblaskowe, podkreślając tym samym istotę bezpieczeństwa pieszych.

Kolejna debata ewaluacyjna pozwoli policji przedstawić mieszkańcom podjęte działania w związku z wnioskami zgłoszonymi podczas dyskusji.

źródło: Policja Zakopane
/j

tagi